Om terapin

 

Stödjande och vägledande samtal

Syftet med den här typen av samtal är att du ska få en möjlighet att reflektera över din situation och diskutera den med någon som inte är involverad. Som anhörig behöver man ibland bekräftelse på att man stödjer sin närstående på rätt sätt, eller få en möjlighet att fundera ut andra strategier att möta vardagens utmaningar på. Du kan boka ett samtal eller flera, anpassat efter dina behov.

 

Affektfokuserad psykoterapi på psykodynamisk grund

I all psykodynamisk inriktad terapi erbjuds du möjligheten att tillsammans med en terapeut undersöka dina känslor, relationsmönster och inre föreställningar om dig själv.

I affekfokuserad terapi står känslan i fokus. Våra känslor (affekter) är medfödda och har avgörande betydelse för hur vi tänker och handlar i vardagslivet. I terapin utforskar och fördjupar du dina känsloupplevelser och ökar din förmåga att hantera dessa. Vissa affekter undviks, precis som en person med spindelfobi undviker spindlar, undviker andra vissa känslor, som att känna ilska eller att känna stolthet över sig själv.

Terapeuten hjälper dig att gradvis närma dig de affekter som har betydelse för ditt problem, och hjälper dig att avstå från att undvika och istället uppleva fullt ut samt att göra erfarenheter som går att tänka och sätta ord på.

Terapin inleds med 1-3 orienterade samtal för att utforska vad du vill fokusera på. Detta ger också en möjlighet att känna efter om samarbetsrelationen mellan oss kommer att fungera.

Ett tydligt avgränsat mål nås i regel mellan 10-20 gånger, medan en mer genomgripande förändring av till exempel en mångårig relationsproblematik eller långdragen psykisk ohälsa tar längre tid.

Det finns också möjlighet att arbeta i så kallad block-terapi, med 3 block á 2 tim eller 2 block á 3 timmar. Det ger ett intensivt pass, lämpligt för arbete med just fokus på affekter.

Du kan komma att tillfrågas angående videoinspelning av samtalen då detta är ett hjälpmedel för terapeuten att noggrant följa processen och din utveckling. Allt material hanteras med den sekretess och säkerhet som åligger psykoterapeuter enligt lag.

 

Kognitiv terapi

I det kognitiva terapeutiska samtalet kan du med hjälp av terapeuten undersöka sambandet mellan dina tankar, känslor och beteende.

Vi utgår från din bakgrund och historia för att förstå hur du tänker och varför.

Vi funderar tillsammans om det i din historia eller vardag finns en sårbarhet som påverkar ditt mående. Som anhörig till en person med ett funktionshinder eller sjukdom/skada kan man ha en ökad sårbarhet.

Tillsammans med terapeuten undersöker du dina egna negativa tankar och hur de sociala aspekterna i livet, möten och relationer förstärker dessa.

Dessa samtal syftar till att du skall få mer kunskap om de problem du lider av, till exempel stressrelaterade besvär, ångest eller nedstämdhet. Utifrån den ökade kunskapen får du hjälp att hitta kognitiva tekniker och färdigheter, som kan hjälpa dig att hantera vardagen på ett sätt som gagnar dig.

Vi startar med ett samtal där du och terapeuten tillsammans funderar på dina problem och vad du behöver för hjälp. Terapeuten ger dig en orientering om det kognitiva arbetssättet, därefter bestämmer vi tillsammans antal träffar.

Comments are closed