Om ÖAF

Östersunds anhörig- och föräldramottagning drivs av mig, Susanne Anderö Wännström. Jag är leg. psykoterapeut, certifierad i jagstrukturerad psykoterapi samt certifierad i ISTD (Intensiv short-term psychodynamic psychotherapy).

Jag har 35 års erfarenhet av stödjande och behandlande samtal för människor som har det svårt av olika anledningar. Jag har erfarenhet av att arbeta med akuta kriser och rehabilitering inom somatisk sjukvård samt har de senaste 18 åren arbetat inom primärvården. Hos mig får du professionell hjälp och jag har självklart tystnadsplikt.

Comments are closed